PE tank - Kulstofhøst

Effektiv og miljøvenlig tankkonstruktion

CubX® PE100 RC plader er ideel til diverse tankløsninger. AL-2 Teknik har udviklet AL-2 Kulstofhøst, og har anvendt netop CubX® til dette anlæg, der effektivt og miljøvenligt fjerner kulstof fra spildevand.  AL-2 Kulstofhøst anlægget er et alternativ til primærtanke, og kan indgå i eksisterende renseanlæg, hvor der er begrænset plads, men kan også etableres som primærtrin på nye renseanlæg. AL-2 Kulstofhøst anlægget henvender sig primært til kommunale rense- eller spildevandsanlæg.

Den båndfilterteknologiske AL-2 Kulstofhøst giver for eksempel energibesparelse i forhold til beluftning, bioforgasning af slam og mindre slam til afvanding efter biologisk proces. Derudover kan det dokumenteres, at anlægget er med til at nedbringe udledningen af mikroplast til det lokale vandmiljø.

Udviklingsfasen og tankerne bag anlægget

Lasse Majgaard Hansen fra AL-2 Teknik fortæller...

- I udviklingsprocessen har der været øget fokus på at skabe den mest optimale renseproces for at opnå de bedste driftsresultater og størst miljømæssig gevinst. Derudover har design og produktion af konstruktionen haft høj prioritet for at skabe et robust produkt med lav vedligehold, hvor vores erfaring viser, at PE plast er ideelt til disse applikationer og miljøer.

Ved brug af CubX® PE100 RC plader i tankkonstruktionen fik vi muligheden for at designe og fremstille en selvbærende konstruktion uden stålforstærkninger. Det har sparet produktionstid og skabt et kompakt tankdesign, som er totalt korrosionsbestandigt. Den elegante konstruktion, med store ubrudte overflader, giver også mulig for en lettere rengøring af anlæggene, når det bliver nødvendigt.

Læs mere om AL-2 Kulstofhøst og AL-2 Teknik

CubX® plader til tankbygning

Leder du efter den idelle plade til tankbygning?

Her finder du flere varianter, som minimerer eller helt fjerner brugen af stålforstærkning.

LÆS MERE