Bæredygtighed

RIAS og bæredygtighed

I RIAS har vi altid bestræbt os på at handle ansvarligt og skabe værdi på en ordentlig og troværdig måde. Det ligger dybt i vores DNA og har været helt grundlæggende for udviklingen af virksomheden. Det er vores overbevisning, at virksomheders aktiviteter har afgørende betydning for udviklingen af et bæredygtigt samfund. Derfor bestræber vi os på at gøre miljøhensyn til en integreret del af vores aktiviteter. 

Vi tænker miljø og bæredygtighed ind som en naturlig del af vores arbejde, og arbejder aktivt sammen med offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer, almennyttige organisationer og forskningsenheder for at fremme velfærd i samfundet. Mens vi konstant søger for at holde os på forkant med samfundsudviklingen, for at kunne tilbyde mere miljørigtige løsninger til produkter og serviceydelser over for vores eksterne interessenter. 

"Vores mål er at blive klimaneutrale inden 2030. Dette indebærer en bred vifte af initiativer, herunder energirenovering, etablering af en elektrisk bilflåde samt fortsat fokus på genanvendelse af plastmaterialer."

Karsten Due, RIAS' adm. direktør

Vores bæredygtighedsstrategi

Vi ønsker proaktivt at forbedre de sociale, klimatiske og miljømæssige forhold, især inden for områder med en naturlig forbindelse til vores forretning. Vi arbejder kontinuerligt på at skabe sammenhæng mellem vores strategi og ansvarlighed i forhold til det samfund, vi er i berøring med. Det gør vi gennem konsekvente og systematiske miljøinitiativer, som skaber miljømæssige fordele og værdi for vores interessenter. Vores bæredygtighedsarbejde har vi valgt at basere på de af FNs verdensmål, hvor vi mener, at vi kan gøre den største forskel. Hvordan vi konkret arbejder med vores målsætninger og hvordan disse omsættes til handlinger, finder du informationer om her.

Et klimaneutralt 2030

Beskyttelse af miljøet er vigtigt for os, og vi bestræber os på at minimere negative miljøpåvirkninger. For at nå vores mål om CO2-neutralitet i 2030, arbejder vi målrettet på at reducere miljøbelastningen fra vores produktion. Det har blandt andet betydet en større investering i solceller, som i dag forsyner os med strøm til vores bearbejdningsafdeling, kontorer og lagerbygninger. Mens også produktudvikling og ansvarlig håndtering af restplast, står højt på vores agenda, så vi kan sikre, at plastens nyttige ressourcer på ny genanvendes til brugbare produkter.

Energioptimering
Genanvendelse
Produktudvikling