Persondatapolitik

For RIAS A/S

Vores persondatapolitik afspejler vores forpligtelse til at beskytte dine personlige oplysninger. Vi forstår vigtigheden af fortrolighed og respekterer dit privatliv som en central værdi i vores forretningspraksis. Vi prioriterer gennemsigtighed i vores kommunikation ved at give klare og letforståelige oplysninger om, hvordan dine oplysninger indsamles, anvendes og beskyttes. Din tillid er afgørende for os, og vi arbejder konstant på at opretholde de højeste standarder for databeskyttelse for at sikre, at dine persondata behandles med den største omhu og ansvarlighed.

Du kan desuden finde information om vores dataetiske værdier under dataetik.

 

1. Ansvar

1.1 Beskyttelse af dine Persondata har vores højeste prioritet.

1.2 Vi behandler Persondata og har derfor vedtaget denne Persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler dine data.

2. Selskab

2.1 Selskabet er:

RIAS A/S
CVR.nr. 44065118

Industrivej 11, 4000 Roskilde, Danmark

Telefon: +45 46 77 00 00
E-mail: info@rias.dk
Hjemmeside: www.rias.dk

3. Personoplysninger

3.1 Det er vigtigt for os, at dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af personoplysninger for at hindre uautoriseret adgang til dine personoplysninger og for at opretholde gældende lovgivning.

3.2 Vi sikrer fair og transparent databehandling. Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.

3.3 Nedenstående retningslinjer beskriver, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, hvordan vi behandler disse data, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til denne Persondatapolitik.

 • Vi indsamler almindelige personoplysninger: Navn, telefonnummer og e-mail

Der indsamles ingen følsomme data.

4. Formål

4.1 Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til lovlige forretningsmæssige formål.

4.2 Dine personoplysninger indsamles og anvendes til:

 • Behandling af dit køb og levering af vores produkter
 • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
 • Forbedring af vores produkter og tjenester
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
 • Direkte markedsføringsaktiviteter
 • Statistik og tilpasning af vores ydelser
 • Gennemførelse af en aftale eller foranstaltninger efter din anmodning herom
 • Administration af din relation til os
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Andet

5. Behandlingsregler

5.1 Relevante Personoplysninger

5.1.1 Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type personoplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

5.2 Nødvendige Personoplysninger

5.2.1 Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende. Vi beder dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

5.2.2 Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

5.2.3 Dine personoplysninger vil altid blive behandlet i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i henhold til gældende lovgivning herom.

6. Detaljerede behandlingsregler

6.1 IP-adresser og browserindstillinger

6.1.1 I forbindelse med hvert besøg på www.rias.dk registreres din computers anvendte IP-adresse og browserindstillinger. Din IP-adresse er adressen på den computer du anvender til at besøge www.rias.dk. Browserindstillinger er for eksempel den browser type du anvender, browser sprog, tidszone mv. IP-adressen og browserindstillinger registreres for at sikre, at www.rias.dk altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på eller anvendelsen af www.rias.dk. IP-adressen benyttes desuden til at fastslå din omtrentlige lokalisation (på by-niveau).

6.2 Nyhedsbrev

6.2.1 Hvis du tilmelder dig RIAS A/S’ Nyhedsmails, registreres dine personoplysninger direkte hos RIAS A/S. Ønsker du ikke længere at modtage Nyhedsmails fra RIAS A/S, kan du afmelde dig ved at klikke på link i bunden af disse Nyhedsmails.

6.3 Anonymisering

6.3.1 www.rias.dk anvender anonymisering af data fra klienter for statiske og forskningsmæssige formål, samt for at kunne forbedre systemer, processor og produkter.

6.3.2 www.rias.dk anonymiserer således, at muligheden for at identificere enkeltpersoner i et datasæt fjernes. Der foretages således en uigenkaldelig anonymisering, således at personoplysninger bliver gjort anonyme på en sådan måde, at den registrerede ikke længere kan identificeres.

6.3.3 Personoplysninger erstattet af en kode, et løbenummer el.lign., der ikke længere kan føres tilbage til den oprindelige individuelle personoplysning. Koder tildeles tilfældigt og kan ikke føres tilbage ved brug af lister, nøgler el.lign., der viser sammenhængen mellem løbenummer og de egentlige identifikationsoplysninger.

6.4 Personoplysninger

6.4.1 Personoplysninger gemmes i 5 år efter seneste anvendes og slettes herefter, med mindre retskrav er rejst mod, eller tænkes rejst af, RIAS A/S.

6.5. Andre Personoplysninger

6.5.1 RIAS A/S indsamler ikke andre personoplysninger om dig, end de nævnte i pkt. 3.3.

7. Samtykke

7.1 Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

7.2 Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

7.3 Vi videregiver ikke dine personoplysninger uden dit samtykke. Hvis vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine personoplysninger vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

7.4 Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

8. Videregivelse

8.1 Anden videregivelse

Såfremt RIAS A/S modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af oplysninger, vil RIAS A/S foretage udlevering af dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

8.2 RIAS A/S anvender ikke dine personoplysninger til profilering.

9. Rettigheder

9.1 Indsigelse

9.1.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

9.2 Indsigt, berigtigelse m.v.

9.2.1 Såfremt du retter henvendelse til RIAS A/S, oplyser RIAS A/S, hvilke oplysninger RIAS A/S som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingerne har, hvem der modtager oplysningerne, og hvorfra oplysningerne stammer. Vi vil snarest besvare din begæring. Er din begæring ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, vil RIAS A/S underrette dig om grunden hertil samt om hvornår, en afgørelse kan forventes at foreligge. Henvendelse om ovenstående vil alene blive besvaret, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse, medmindre du kan godtgøre en særlig interesse i at få oplysningerne tidligere. Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

9.2.2 Opdager du, at de oplysninger, som RIAS A/S som dataansvarlig behandler om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, kan du rette henvendelse til RIAS A/S, ved at anvende kontaktinformationen nedenfor. RIAS A/S vil herefter sørge for at rette oplysningerne om dig. Hvis dine personoplysninger ændrer sig, eller hvis du ikke længere ønsker at være registreret hos RIAS A/S, skal du rette henvendelse til RIAS A/S.

9.3 Adgang til dine personoplysninger

9.3.1 Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager data om dig.

9.3.2 Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

9.3.3 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

9.4 Sletning af oplysninger

9.4.1 Dine personoplysninger gemmes i maksimum 5 år efter seneste anvendelse, og vil herefter blive slettet, med mindre retskrav er rejst mod, eller tænkes rejst af, RIAS A/S.

9.4.2 I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

9.4.3 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

9.5 Sikkerhedsbrist

9.5.1 Hvis du konstaterer et sikkerhedsbrist hos RIAS A/S skal du straks rette henvendelse til os ved at anvende de kontaktoplysninger, som er angivet nedenfor.

10. Databehandler

10.1 RIAS A/S anvender eksterne virksomheder til at foretage den tekniske drift af databaser. Disse virksomheder fungerer som databehandler i forhold til de personoplysninger, som RIAS A/S er dataansvarlig for.

10.2 Databehandling foretages indenfor den Europæiske Union.

10.3 Databehandleren handler alene efter instruks fra RIAS A/S.

10.4 Vi benytter følgende databehandlere:

Databehandler Lokalisation Aftaletype
Itadel Danmark Databehandler
DynamicWeb Danmark Databehandler
Ennovate Danmark Databehandler
IPvision Danmark Databehandler
Force Manager Spanien Databehandler
Simplanner Danmark Databehandler
APSIS Danmark Databehandler

 

10.5 Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. På din anmodning - og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde - giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at databehandleren kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

11. Sikkerhedsforanstaltninger

11.1 Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

11.2 RIAS A/S vil sørge for, at de indsamlede oplysninger, inklusive personoplysninger, behandles varsomt og beskyttes i henhold til gældende sikkerhedsstandarder.

11.3 Vi har strenge sikkerhedsprocedurer for indsamling, opbevaring og overførsel af personoplysninger for at hindre uautoriseret adgang og for at overholde gældende lovgivning. Vores sikkerhed kontrolleres jævnligt. De oplysninger og personlige oplysninger, du giver os, gemmes på vores egen eller på en af vores databehandleres servere.

11.4 Vi har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller anden handling i strid med gældende lovgivning.

11.5 Vi gemmer og behandler dine personoplysninger på it-systemer med kontrolleret og begrænset adgang. Systemerne er placeret på servere i sikrede lokaler.

11.6 Vi bruger industristandarder som firewalls og autentificeringsbeskyttelse for at beskytte dine personoplysninger.

11.7 Hvis du sender personoplysninger til os via e-mail, skal du være opmærksom på, at afsendelse til os ikke er sikker, såfremt dine e-mails ikke er krypteret.

11.8 Alle data overført mellem klient (browser og webapp) og server(er) krypteres efter HTTPS-protokollen.

11.9 Vi har fuld adgang til alle dine personoplysninger, der er opbevaret i vores database(r) og på vores server(e). Data vil alene blive tilgået på ”need to know” basis.

12. Backup

12.1 RIAS A/S tager back-up af alle databaser og filer på fællesdrev hver nat. Back-up´en opbevares dels på en intern server, dels på et eksternt datacenter.

12.2 Vi foretager følgende typer af backup:

 1. backup rullende. Med denne metode, tages der dagligt backup af alle fil og data opdateringer og oprettes en sikkerhedskopi af alle de nye data. Dette skaber en historie af ændringer, således at muligheden for at genvinde tabte data forøges. 
 2. backup klon. Denne backup-strategi skaber en perfekt kopi af hver enhed på netværket
 3. backup offsite. Denne backup sikrer mod tab af data, hvis backup opbevares on site. Alle data og filer sikkerhedskopieres og backup opbevares offsite.

12.3 Alle backup data og filer overskrives med intervaller på 30 dage. Det er ikke teknisk muligt at gennemføre sletning af enkelte filer på en foretagen backup inden sådan overskrivning ske. Det vil sige, at har du anmodet RIAS A/S om sletning af dine personoplysninger, vil sådanne personoplysninger blive slettet i live miljø, jf. nedenfor, men vil forblive på backup indtil den specifikke backup efter 30 dage er overskrevet. RIAS A/S har dog indført interne processer og procedurer til at sikre, at dine personoplysninger ikke genintroduceres som live data ved at genindlæse data og filer fra en backup såfremt dine data er blevet slettet i henhold til din ”ret til at blive glemt”.

13. Cookies

13.1 Vi indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med driften af www.rias.dk. Vi indhenter oplysninger om dig på hjemmesiden og ved din brug af www.rias.dk på to måder: Gennem såkaldte 'cookies' og gennem registrering og brug af www.rias.dk.

13.2 Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

13.3 Du kan her i vores cookiepolitik få oplysninger om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, se pkt. 13.11.

13.4 Cookies er små informationsenheder, som www.rias.dk placerer på din computers harddisk, på din tablet, eller på din smart-telefon. Cookies indeholder informationer, som www.rias.dk bruger til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din web-browser. Cookien identificerer ikke dig som individuel bruger, men identificerer din enhed.

13.5 Der er to typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger www.rias.dk. På www.rias.dk anvender vi både midlertidige og permanente cookies.

13.6 Vi benytter lignende teknologier, der lagrer og læser information i browseren eller enheden, og som udnytter lokale enheder og lokal opbevaring, såsom HTML 5 cookies, Flash og andre metoder. Disse teknologier kan fungere på tværs af dine browsere. I visse tilfælde kan brugen af disse teknologier ikke styres af browseren, men kræver specielt værktøj. Vi bruger disse teknologier til at opbevare information, som anvendes til at sikre kvaliteten af vores services og til at opfange uregelmæssigheder i brugen af www.rias.dk.

13.6.1 Når du besøger www.rias.dk første gang, modtager du automatisk en cookie. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din web-browser, og som registrerer dig som unik bruger. Denne cookie identificerer vores webserver, når du besøger www.rias.dk, og registrerer anvendelsen heraf.

13.6.2 En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personoplysninger indeholdt i en cookie. Det er ikke et program og kan ikke indeholde virus.

13.6.3 Vi anvender cookies for at kunne tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine interesser og ønsker. Vi anvender også cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker, og dermed fastlægge nærmere, hvem der besøger www.rias.dk. Vi registrerer udelukkende anonyme informationer som IP-numre, antal bytes sendt og modtaget, Internethost, tid, browsertype, -version, og -sprog osv.

13.7 Hvilke typer af cookies bruger vi og til hvilke formål?

Vi bruger cookies til

 • Statistik: Måle trafikken på www.rias.dk, herunder antallet af besøg på www.rias.dk, hvilke domæner den besøgende kommer fra, hvilke sider de ser på www.rias.dk, og hvilket overordnet geografisk område brugeren befinder sig i.
 • Forbedre funktionalitet: Forbedre funktionaliteten og optimere din oplevelse af www.rias.dk.
 • Kvalitetssikring: At sikre kvaliteten af vores services og forhindre misbrug og uregelmæssigheder i forbindelse med brugen af vores services.

13.8 Adgang for tredjepart

www.rias.dk giver adgang for sine tredjepart ’s leverandører til at få indsigt i indholdet af de cookies, som er sat af www.rias.dk. Denne Information må dog alene anvendes på vegne af www.rias.dk og må ikke anvendes til tredjepartens egne formål.

13.9 Tredjeparts-cookies

Vores hjemmeside anvender cookies fra følgende tredjeparter: Google Analytics - til statistiske formål.

Du kan afvise cookies fra Google Analytics ved at klikke her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

13.10 Sådan afviser du brugen af cookies

De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske valg, du foretager. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre www.rias.dk.

13.11 Sådan sletter du cookies

Du har altid mulighed for at slette cookies, der er gemt på din computer.

Vejledning i at slette cookies i Microsoft Internet Explorer

Vejledning i at slette cookies i Mozilla Firefox browser

Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser

Vejledning i at slette cookies på Opera browser

Vejledning i at slette flash cookies - gælder alle browsere

13.12 Google Analytics

13.12.1 www.rias.dk bruger Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender www.rias.dk. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af www.rias.dk, udarbejde rapporter om aktiviteten på www.rias.dk og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på www.rias.dk og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

13.12.2 Google Analytics sætter to typer cookies: (a) En persistent cookie der viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt, keywords osv. samt (b) sessionscookies som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser. Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, Google ligger inde med.

13.13 De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra Google Analytics. Læs mere om Google Analytics brug af cookies.

13.13.1 Når du går på www.rias.dk første gang fortæller vi, at vi benytter cookies som beskrevet. Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser.

14. Ændring af persondata- og cookiepolitik

14.1 RIAS A/S kan til enhver tid og uden varsel ændre denne persondata- og cookiepolitik med virkning for fremtiden.

15. Henvendelser

15.1 Hvis du har spørgsmål til nærværende persondata- og cookiepolitik, vores behandling af personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os på følgende adresse:

RIAS A/S
Industrivej 11
DK-4000 Roskilde

Telefon: +45 46 77 00 00
E-mail: info@rias.dk

CVR.nr.: 44065118

16. Datatilsynet

16.1 Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over RIAS A/S’ indsamling og behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
DK-1300 København K

Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk