Corporate Governance

RIAS A/S tilstræber at leve op til en høj standard inden for Virksomhedsledelse/Corporate Governance. Ledelsen i RIAS A/S forholder sig således løbende til udviklingen på området, herunder udviklingen i lovgivningen, anbefalinger og god praksis.
 
Bestyrelsen i RIAS A/S forholder sig løbende til "Anbefalinger for god selskabsledelse" implementeret af NASDAQ Copenhagen. Der er anbefalinger der følges, men der er også anbefalinger, bestyrelsen har valgt ikke at følge. Under henvisning til et "følg eller forklar" princip har NASDAQ Copenhagen præciseret, at det ikke er afgørende, om et selskab følger anbefalingerne eller vælger at forklare, hvorfor anbefalingerne fraviges.
 
For yderligere information henvises til den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b for regnskabsperioden 1. oktober - 30. september.
 
Yderligere information om selskabets ledelsesstruktur er indeholdt i redegørelse for virksomhedsledelse, som er en del af årsrapporten.

RIAS A/S  |  Industrivej 11  |  4000 Roskilde  |  Tlf.: 46770000  |  info@rias.dk  |  CVR: 44065118

Kontakt

Kundeservice

Vores kundeservice sidder klar ved telefonerne for at tage imod dit opkald.

Telefontid

  • Mandag-torsdagkl. 07.30 - 16.00
  • Fredagkl. 07.30 - 15.30