Samfundsansvar/CSR

RIAS’ ledelse har ikke vedtaget særskilte politikker for samfundsansvar, men RIAS har i takt med samfundsudviklingen og selskabets forhold, forholdt sig til påvirkningen på det omkringliggende samfund og dermed selskabets samfundsansvar.

RIAS har igennem de seneste år dannet en holdning og kultur til samfundsansvaret på baggrund af udefra kommende påvirkninger, herunder dialog mellem ledelse og medarbejdere, og dette kommer til udtryk i det daglige arbejde på den måde selskabet dels agerer internt og dels agerer overfor omverdenen, dette uanset om der er tale om kunder, leverandører, rådgivere, aktionærer eller det omkringliggende samfund som sådant.


CSR er et integreret komponent i RIAS A/S’ overordnede forretningsstrategi. Vi har et stærkt fokus på langsigtede løsninger, der er bæredygtige såvel finansielt, socialt som klimamæssigt. Vi sørger derfor for, at CSR udgør en fast bestanddel af ledelsesgrundlaget.

Vores CSR-indsats indtager en central rolle i opnåelsen af vores vision om at blive oplevet som Nordens mest attraktive plastkvalitetsleverandør samt i bestræbelsen på at sikre lønsom vækst og en dynamisk og innovativ tilgang til forretningsudvikling.

Vi anser socialt ansvar for tæt forbundet med sund forretningsudvikling og bestræber os på at være på forkant med samfundsudviklingen i forhold til at kunne tilbyde bæredygtighed i løsninger og serviceydelser samt i interne processer og over for eksterne interessenter. Vi opfordrer til bæredygtig og ansvarlig adfærd på alle områder, hvor vi kan være med til at gøre en forskel.

Vi tager vores rolle som en god samfundsaktør alvorligt og bidrager aktivt til at skabe tryghed og velfærd i de samfund, som vi er en del af. Det gør vi ved at være i kontinuerlig dialog med offentlige myndigheder, erhvervs- såvel som almennyttige organisationer og forskningsenheder.

Samlet set giver det os en robust platform, hvorfra vi kan møde fremtidige udfordringer og plastrelaterede behov på en bæredygtig facon.

RIAS A/S  |  Industrivej 11  |  4000 Roskilde  |  Tlf.: 46770000  |  info@rias.dk  |  CVR: 44065118

Kontakt

Kundeservice

Vores kundeservice sidder klar ved telefonerne for at tage imod dit opkald.

Telefontid

  • Mandag-torsdagkl. 07.30 - 16.00
  • Fredagkl. 07.30 - 15.30