EKSEMPLER & LØSNING

Produktionsemner i RIAS bearbejdning

Vi samarbejder med stort set alle brancher og udfører opgaver af en hver art.

Industri

Pakninger, afskærmninger til maskiner, indsatser og beholdere til væske

Entreprenørmaskiner og varebiler

Ruder, tag og rumadskillelser.

Butiksinventar

Reklame-displays, opsatser til varer, skilteholdere, brochureholdere og reoler.

Byggeri

Plader leveret på mål med forborede huller, afskærmninger og facadeløsninger.

Belysning

Lampeskærme, reflekterende løsninger og LED-udvikling.

Byrum

Polycarbonat til venterum på stationer og plader til reklamedisplays.

Museum

Udstillingsmontre og tilbehør til salgsområder.

Fødevareindustrien

Skærme til butikker, montre, og bokse til opbevaring af f.eks. kød

Medicinalindustrien

Sugeskærme, skabe, beholdere og tanke.