RIAS & MILJØ

MILJØ & BÆREDYGTIGHED

RIAS og bæredygtighed

Hos RIAS tænker vi miljø og bæredygtighed ind som en naturlig del af vores arbejde. Vi arbejder løbende på nye tiltag, som skal sikre en bæredygtig fremtid. Her på siden kan du læse meget mere om de tiltag, vi har arbejdet med. Nogle af nøgleordene i vores arbejde er genanvendelse, cirkulær økonomi, energirenovering, energioptimering samt miljørigtige alternativer til produkter. Vi føler, at vi har et medansvar, som vi skal løfte, som en ansvarlig virksomhed.

RIAS' store fokus på den grønne omstilling fortsætter. Derfor har vi rykket målstregen tættere på for klimaneutralitet  – vi vil være klimaneutrale i 2030!

Genanvendelse

RIAS er en af medgrundlæggerne og et associeret medlem af WUPPI ordningen. WUPPI er en fælles indsamlingsordning inden for PVC-branchen, som er med til at sikre, at hård PVC bliver genindsamlet og genanvendt. Som leverandør af hårde PVC produkter, primært til området inden for byggeriet, faldt det os naturligt at være en del af WUPPI. Nogle af fordelene ved PVC er, at det har en lang levetid, er forholdsvist vejrbestandigt og kan selv efter 20 år indgå i cirkulær økonomi. Det vil sige at eksempelvis gamle tagrender og taplader kan regranuleres og indgå i produktionen af nye PVC produkter. Det betyder, at vi kan spare 2 kg CO2 for hvert kilo PVC, vi genanvender. Det skyldes, at energiforbruget til produktionen er op til 90 % lavere, når der bruges genanvendt PVC frem for der produceres nyt.

Du kan læse meget mere om vores arbejde med WUPPI her.

Ud over genanvendelse af PVC har vi hos RIAS en meget høj genanvendelsesprocent. Det betyder, at alle vores rester og overskudsmateriale bliver indsamlet og sorteret, hvorefter det bliver sendt videre til genanvendelse via genindsamlingsvirksomheder, som WUPPI. Der er reelt set kun lidt savspåner og lignende tilbage, som ryger til forbrænding – ALT andet bliver genbrugt. Det betyder, at op til 98 % af alt vores overskudsmateriale indgår i cirkulær økonomi, og bliver genanvendt til nye produkter.

 

ESG-rapport

I RIAS har vi altid bestræbt os på, at handle ansvarligt og skabe værdi på en ordentlig og troværdig måde. Det ligger dybt i vores DNA og har været helt grundlæggende for udviklingen af virksomheden. Vi mener, at en virksomheds aktivitet har afgørende betydning for udviklingen af et bæredygtigt samfund. Vi ønsker proaktivt at forbedre de sociale, klimatiske og miljømæssige forhold, især inden for områder med en naturlig forbindelse til vores forretning.

Du kan læse meget mere i vores ESG-rapport her.

ESG Transparency Partner

Vi offentliggører nu ESG og vi vil løbende udvikle, professionalisere og systematisere opfølgningen, og vi kommer til at sætte endnu mere struktur på de indsatser og initiativer, vi har haft i en årrække. Derfor er vi også stolte af at være certificeret som "Nasdaq ESG Transparency Partner"

FN's verdensmål

I RIAS har vi bl.a. et særligt fokus på de af FN's verdensmål, som er mest relevante for vores interessenter og vores forretning. Vi har et særligt fokus på verdensmål 7, 12, 13 og 16, hvor vi har opstillet målbare og ambitiøse målsætninger for mål 7 om bæredygtig energi og mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Energirenovering & energioptimering

I 2020 havde vi hos RIAS en gennemgribende opdatering og renovering af nogle af vores faciliteter. Dele af vores kontormiljø blev efterisoleret og vinduespartierne i samme område blev skiftet til energirigtige vinduer. Vores gamle utidssvarende produktionsbygning blev revet ned, og produktionen blev flyttet til større og mere moderne lokaler. I den nye produktionshal blev der udskiftet lysbånd og vinduer samt installeret et varmegenvindingsanlæg, som sikrer varmegenvinding fra de 24.000 kubikmeter luft, der skiftes ud pr. time. Det betyder, at den varme der alene genvindes fra maskiner, sikrer opvarmningen af bygningen i sin helhed.

Som led i arbejdet har vi skiftet alt belysning, både indendørs og udendørs, til LED-belysning. Dette har alt sammen, som et led i den grønne omstilling, været medvirkende til, at vi har reduceret CO2 udledningen betydeligt.

Solcelleanlæg på taget

Solceller på taget af RIAS' bygninger i Roskilde er blevet en realitet. I februar 2021 underskrev RIAS den første aftale om opsætning af solceller. I februar 2023 blev næste installation færdiggjort. Den kombinerede elproduktion fra solcellerne forventes at være på 260.500 kWh, som svarer til ca. 45% af vores elforbrug på lokationen i Roskilde. Denne besparelse forventes årligt i minimum 30 år frem.