POLITIK FOR DATAETIK

RIAS A/S 2022

RIAS A/S ønsker at være en digitalt ansvarlig virksomhed, hvor kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere har tillid til, at RIAS A/S behandler data med respekt og omhu.

Dataetik er et bredt begreb, som er mere vidtrækkende end beskyttelse af personoplysninger ved overholdelse af databeskyttelsesforordningen, cookie- og markedsføringsreglerne eller andre relevante lovgivninger for området. For RIAS handler det om, at vi til stadighed har fokus på vores etiske værdikompas, som skal guide os til at gøre det rigtige, uanset om lovgivningen kræver det.

I RIAS har vi identificeret nogle dataetiske værdier, som vi som virksomhed skal arbejde efter, og som kan understøtte, at vi altid tager velovervejede beslutninger på vores digitale rejse. Disse dataetiske værdier ligger dermed på toppen af den relevante lovgivning for området.

RIAS politik for Dataetik supplerer RIAS persondatapolitik.

 

1. RIAS dataetiske værdier:

2. RIAS er en digitalt ansvarlig virksomhed

Det betyder for det første, at i RIAS skal vi være bevidste om vores ansvar i vores digitale udvikling, og løbende overveje for og imod brugen af nye digitale løsninger i forhold til den databehandling, de medfører. RIAS ser mange muligheder i ny teknologi og digitale løsninger, såvel i rekruttering, markedsføring, konkurrencer, samarbejde som i udførelsen af vores løbende arbejdsopgaver. Samtidig er RIAS meget bevidst om, at brugen og behandlingen af data aldrig må gå ud over RIAS dataetiske værdikompas og i sidste ende skade tilliden til RIAS som en digitalt ansvarlig virksomhed.

3. Personen i fokus

RIAS formål at skabe værdi for vores aktionærer og øvrige stakeholders. Digitale løsninger er med til at understøtte dette formål, og RIAS’ digitale løsninger og behandling af data til RIAS forretningsmæssige behov indsamles udelukkende med det formål at skabe værdi for RIAS kunder og medarbejdere, herunder for at kunne målrette vores kommunikation, så det imødekommer kundernes behov og situation. Vi skal respektere det enkelte menneskes privatliv og værdighed og ikke udnytte data imod den pågældendes egne ønsker.

4. RIAS’ databehandling skal være gennemsigtig

RIAS skal være åben og transparent om, hvordan vi behandler vores kunders, samarbejdspartneres og medarbejderes data, og hvilke data dette omfatter, herunder i RIAS persondatapolitikker. At vi skal være transparente stiller også krav om, at vi skal kunne forklare, hvorfor og hvordan vi gør brug af data. Det samme gælder vores indsamling af samtykker, hvor kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere alle skal føle sig fuldt oplyst om rækkevidden af det afgivne samtykke.

5. RIAS’ databehandling skal sikre ligebehandling

RIAS’ digitale løsninger, eksempelvis brug af machine learning og algoritmer, skal være udformet, så vi efter bedste evne undgår utilsigtet bias og diskrimination – eksempelvis i rekrutteringsprocesser. Det betyder også, at metoderne og rationalet bag vores dataprocesser skal være transparente og kunne forklares. Identificeres bias i algoritmer, igangsættes umiddelbart relevante tilretninger, så dette undgås.

6. Åbenhed og positiv fejlkultur i RIAS

I RIAS skal vi være åbne for at drøfte udfordringer og etiske dilemmaer på tværs. Vi efterstræber en positiv fejlkultur, for at sikre, at fejl og problemer bliver italesat og behandlet på en ordentlig måde, så vi løbende kan forbedre os og vores løsninger.

7. Beskyttelse af data

RIAS forpligter sig til at implementere en tilstrækkelig beskyttelse af persondata, så vi sikrer at datafortrolighed og dataintegritet bevares, herunder i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler.

8. RIAS sælger ikke data

De data, som RIAS indsamler, bruges udelukkende til at forbedre vores produkter og tjenester for den enkelte eller RIAS generelle forretning. RIAS indsamler eller behandler ikke data for at videresælge det.

9. Datadrevne beslutninger og resultaterne skal kunne forklares

I RIAS skal vi som udgangspunkt kunne forklare, hvorfor og hvordan en analyse ved brug af data er kommet frem til et bestemt resultat, så datadrevne beslutninger i RIAS kan forklares.