PET

Polyethylenterephthalat

PET kan findes både som et amorft transparent materiale og et delkrystallinsk materiale. Du kender den amorfe PET fra bl.a. sodavandsflasker, hvor den delkrystallinske PET ofte bliver brugt i elektriske komponenter.

Anvendelse
Anvendelse

Amorf PET anvendes ofte inden for reklame og skilteindustrien, og bruges til applikationer som afskærmninger, afdækning og displays. Delkrystallinsk PET bruges ofte til sliddele, ruller, lejer eller minmekaniske dele.

Mekaniske egenskaber
Mekaniske egenskaber

Amorf PET har gode stanse- og klippeegenskaber og god overfladehårdhed. Materialet udmærker sig ligeledes ved sine gode formnings- & optiske egenskaber samt høje slagstyrke. Delkrystallinsk PET udmærker sig ved stor stivhed, styrke samt god slag- & trækstyrke. Materialet har en lav fugtabsorption og termisk udvidelse samtidig med gode slidegenskaber.

Temperatur
Temperatur

Anvendelsestemperaturen for amorf PET er fra -40 til +60 grader. Anvendelsestemperaturen for delkrystallinsk PET er fra -40 til +100 grader.

Varianter
Varianter

Amorf PET kan som standard leveres som plader eller folier, mens delkrystallinsk PET kan leveres som plader og stænger, samt enkelte typer med med tilsat smøremiddel for lavere friktion.

Kemikalieresistens
Kemikalieresistens

PET er Hydrolytisk nedbrydelig ved kontakt med vand over 55 oC. og ikke bestandig over for stærke opløsningsmidler, syrer og baser.

Brand
Brand

Brandklassifikationen for PET varierer afhængig af typen. Spørg derfor din kontakt hos RIAS hvis du ønsker mere information herom.

Miljø
Miljø

PET opfylder RoHS direktivet.

Bearbejdning
Bearbejdning

PET kan bearbejdes med almindeligt spåntagende udstyr. Amorf PET kan koldbukkes op til 3 mm. og kan stanses og klippes.

Food
Food

Visse typer er egnet til kontakt med fødevarer.

OBS
OBS

Vi gør opmærksom på at enkelte typer har ringe UV-bestandighed og er vanskelige at klæbe.

PET - Lagersortiment

Vælg plader, folier, stænger eller hele vores PET lagersortiment